Skribenttjänster


Be om hjälp med att kolla dina franska texter

Jag erbjuder dig korrekturläsning och språkgranskning av e-mail, brev, artiklar, uppsatser eller andra texter till ett bra pris.


Korrekturläsning är en naturlig del av skrivandet. Granskningen består både av att bedöma om texten fungerar till såväl form som innehåll. Helt enkelt om texten tjänar sitt syfte på det sätt det var tänkt. Grammatiska fel, haltande meningar, felstavade ord eller en språknivå som inte är anpassad till mottagaren gör att läsaren snabbt tappar fokus och intresse.Frigör din tid

Att korrekturläsa sina egna texter är svårt. Som skribent är det en utmaning att frigöra dig från sin egen text och se den med andra ögon. Man har inte tillräckligt med distans för att kunna upptäcka felaktigheter som vi omedelbart skulle notera i sådant som andra skriver.

Jag erbjuder en avancerad korrekturläsning. Det innebär att jag korrigerar stavfel, interpunktion, felaktig satsbyggnad och andra grammatiska snedsteg liksom tryckfel. Utöver detta anpassar jag vid behov texten i stil och ordval till den tilltänkta mottagaren och ger förslag på förbättringar.

Excellent travail réalisé de manière très professionnelle

Bra jobbat på ett mycket professionellt sätt
Institutionen för romanska och klassiska studier vid Stockholms universitet anförtrott Florence för korrekturläsning. Dessa var artiklar från Nordic Journal of Francophone Studies. Florence kommentarer och justeringar var till stor hjälp och bidrog till inläggets framgång.

Christophe Prémat, Stockholms universitet, Stockholm