Sekretesspolicy

Här kan du läsa om hur personuppgifter hanteras på webbplatsen

Översikt

Denna personuppgiftspolicy (eller sekretesspolicy) innehåller regler och riktlinjer för den behandling av personuppgifter som görs av Les Ateliers de Florence i egenskap av personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde, oavsett vilken typ av personuppgifter det är fråga om och vems personuppgifter det rör.

Personuppgiftspolicyn gäller för följande hemsidor: 

lesateliersdeflorence.se, 
lesateliersdeflorence.com och 
lesateliersdeflorence.euVarför ska jag läsa denna personuppgiftspolicy?

Denna policy beskriver hur  Les Ateliers de Florence (Firma Florence Davion) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter via webbplatsen.

Vilken information samlas in om mig?

Information samlas in via webbformulär på webbplatser på de domäner som nämns under rubriken översikt, för att kunna hjälpa dig att få svar på dina frågor. Information som samlas inkluderar:

  • Epostadress
  • Namn
  • Frivilligt meddelande där du själv väljer vilken information du lämnar

 

Hur kommer informationen att användas?

För att hjälpa till med förfrågningar som skickas in via formulär på webbplatsen. Och för att kunna kontakta dig med ett svar. Endast information som behövs för att tillhandahålla våra tjänster till dig kommer att samla in.

 

Hur länge sparas informationen?

Information som används för att besvara förfrågningar behålls till dess behandlingen av ärendet är klar. Eller tills du begär att den ska tas bort.

 

Med vem delas min information?

Din information delas inte med någon utomstående utan ditt medgivande.

 

Var lagras min information?

Din information lagras endast i lokal dator och backup. När det gäller mejlkonversation så kan den även sparas på webbhotellet Loopias e-postserver.

 

Vilka är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på personuppgifter om dig.

Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att dina personuppgifter ska radera. Undantag är uppgifter som ska sparas enligt lag.

Dataportabilitet: Du kan be att dina personuppgifter flyttas till någon annan IT-miljö, hos antingen ett annat företag eller till dig. Undantag är uppgifter som ska sparas enligt lag.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser dina personuppgifter behandlats i strid med dataskyddsförordningen.

 

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

 

Uppdateringar till denna policy

Denna policy kan komma att uppdateras och kommer då publiceras på denna webbsida. Policyn uppdaterades senast den 13 maj 2018.

 

Hur du kan ta kontakt

Om du har några frågor angående denna policy, din information, eller dina rättigheter så kan du ta kontakt via e-post: info@lesateliersdeflorence.eu